תנאי שימוש

האינפורמציה הכלולה באתר זה, נערכה ונוסחה ע"י צ`ופקוב פאר בע"מ (להלן – "החברה"), לצורך מתן אינפורמציה כללית בלבד, והיא אינה כוללת או מתכוונת לכלול, בשום אופן, יעוץ  מכל סוג שהוא, לגבי כל נושא שהוא, ואין לסמוך עליה ככזו. מובהר בזה במפורש כי החברה לא תקבל על עצמה כל אחריות לכל פעולה או מחדל שינקטו ע"י מאן דהוא, בהסתמך על האמור באתר.

העלאת האינפורמציה לאתר לא תיצור כל יחסי עבודה כלשהם בין החברה לבין הצופים ו/או המשתמשים באתר ו/או לכל גורם אחר. מובהר בזה כי אין ביכולתה של החברה להבטיח כי כל פניה שתתבצע באמצעות אתר זה או באמצעות אי מייל או בכל אמצעי תקשורת, תישאר חסוייה או מוגנת באופן כלשהו.

האתר עשוי לכלול הפניות וקישורים לאתרים אחרים, המופעלים ע"י צדדים שלישיים. החברה לא תקבל על עצמה כל אחריות לגבי האמור באתרים אלה.

כל החומר והתוכן הכלול באתר זה הינו רכושו וקניינו הבלעדי של החברה. כל שינוי או העברה או שידור או פרסום או העתקה בכל דרך אחרת, של תוכנו של האתר, או כל חלק ממנו, ללא הסכמת החברה בכתב ומראש, אסורה בהחלט.

שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור במסמך זה ולתנאים הקבועים בו.

 

• מיתוג ופרסום לפרוייקטים בתחום הנדל"ן     • קריאייטיב     • אסטרטגיה פרסומית     • בניית אתרים     • פרסום באינטרנט     • שירותי סטודיו    
כל הזכויות שמורות © SPNC MARKETING. כתובת: בית קרדן, מנחם בגין 154, קומה 3, תל אביב. טלפון: 03-6294020 פקס: 03-6294060       תנאי שימוש